Open Monumentendag 9 september 2017

Elk jaar in september vinden in Europa Open Monumentendagen plaats. In 1987 werd de Open Monumentendag in Nederland geïntroduceerd. Monumenten worden dan gratis voor het publiek opengesteld, om zo de belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten.  

Open Monumentendag werkt vanaf het begin met en decentrale opzet. Per gemeente wordt er een comité opgericht dat verantwoordelijk is voor haar eigen programma, ondersteund door de landelijke Stichting Open Monumentendag te Amsterdam. Het thema voor 2017 is “Boeren, Burgers en Buitenlui”. De nadruk ligt hiermee sterk op mensen en op hun onderlinge economische en culturele relaties. ‘Boeren, burgers en buitenlui’, dat was van oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper de aandacht van het publiek trok. Met die drie begrippen was in feite iedereen genoemd. Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en mensen met een rondtrekkend bestaan, en het verbindt uiteenlopende historische perioden met het heden. 

De gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg organiseren Open Monumentendag in één van deze gemeenten. Dit jaar is Woudenberg -versneld- aan de beurt en wel op zaterdag 9 september 2017. Versneld, want eigenlijk is Scherpenzeel dit jaar aan de beurt, maar omdat volgend jaar de Vereniging Oud Scherpenzeel het 50-jarig bestaan viert, wil zij dat gelijk laten vallen met Open Monumentendag 2018.
Woudenberg heeft de eer Open Monumentendag 2017 te organiseren  

De Gemeente Woudenberg werkt voor deze dag samen met stichting Oud Woudenberg onder leiding van wethouder Pieter de Kruif.
De drie thema’s worden elk op een andere locatie aan de Maarsbergseweg vormgegeven. 

Thema 'Boeren' Locatie: Maarsbergseweg 47, boerderij De Wetering

 

Boerderij De Wetering, Maarsbergseweg 47 nog met tabaksschuur (vóór 2002). (foto coll. OW 30831) 

Thema 'Burgers'   Locatie: het Poortplein

Kruispunt de Poort met de Dorpsstraat recht voor circa 1930.  Rechts De Beaufortbron, een geliefde ontmoetingsplek.  (ansichtkaart coll. OW 31424)

Thema 'Buitenlui'   Locatie: het Gemeentehuis

Huize Laanzicht aan de Maarsbergseweg circa 1925. Thans staat hier het gemeentehuis.  (ansichtkaart coll. OW 12145)

Wij hebben een mooi programma samengesteld waarover u te zijner tijd in de media geïnformeerd zult worden, houd u dus de website van de gemeente  Woudenberg en ‘De Woudenberger’ in de gaten.
Het organiserend comité bestaat uit Liesbeth Davelaar en Syan de Kruif namens de gemeente Woudenberg, Annie Robbertsen, Ine de Ridder en Johan de Kruijff namens Stichting Oud Woudenberg.
Voor de opzet van het thema 'Buitenlui' hebben twee achterkleinkinderen van burgemeester J.B. de Beaufort zich bereid getoond om mee te werken, namelijk de heer dr. F.W.A.  baron van Asbeck en mevrouw jkvr. L.F.E. Eschauzier-van den Bosch. Hiervoor hartelijk dank.  

Johan de Kruijff, voorzitter Stichting Oud Woudenberg

Voor  een actuele stand van zaken verwijzen wij u naar de website  www.woudenberg.nl