Anti Corona-maatregelen en De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s

Graag informeren wij u over het project "De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s".

Vanwege de Corona-crisis is eerder besloten de bekendmaking van De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s en de opening van de tentoonstelling in het gebouw van Tweede Kamer op 30 maart a.s. geen doorgang te laten vinden.

Over de invulling van andere onderdelen van het project De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s is overleg gevoerd met verschillende direct betrokken instanties. In veel provincies is gebleken dat de ‘pop-up’ tentoonstellingen, met de 50 regionale foto’s, onder de huidige omstandigheden niet kunnen worden tentoongesteld. Voorts hadden verschillende provincies de tentoonstelling verbonden aan de ‘Vrijheid-express’: de twaalf bussen die in kader van de ‘Maand van de Vrijheid’ door de provincies zouden rijden. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft inmiddels laten weten dat de Vrijheid-express geen doorgang zal vinden.
Dit heeft ons helaas doen besluiten de provinciale ‘pop-up’ tentoonstellingen de komende maand niet door te laten gaan.

Bij het geven van een aangepaste invulling aan het project, willen wij graag aansluiten bij het Nationaal Comité, dat momenteel onderzoekt hoe een deel van haar lustrumvieringen verplaatst kan worden naar later dit jaar. Het Nationaal Comité ziet graag dat óók het project De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s hiervan deel uitmaakt. Uitgaande van deze mogelijkheid zullen wij de komende tijd, in nauw overleg, bekijken hoe dit op een voor iedereen passende wijze te realiseren is.

Dit betekent ook dat de nationale tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s voorlopig niet getoond zal worden. We hebben evenwel gemeend de bekendmaking van de samenstelling van de honderd foto’s niet veel langer te kunnen uitstellen. De bekendmaking zal plaatsvinden in de week voorafgaande aan 4 en 5 mei. Dan zal ook het boek over de honderd foto’s verschijnen. NOS tv heeft het voornemen om het eerder geplande, en grotendeels al opgenomen, avondprogramma bij die gelegenheid uit te zenden. Ook willen we graag de regionale omroepen hierbij betrekken.

Zie voor meer informatie over het project: www.in100fotos.nl

Mede namens Laurien Vastenhout
Met hartelijke groet

Erik Somers

Voor Woudenberg betekent dit het volgende

Plots zijn als op zoveel plekken ook bij Oud Woudenberg de activiteiten vrijwel tot stilstand gekomen. Een van de uitgebreide activiteiten van Oud Woudenberg  waren de voorbereidingen voor de maand april op 14 wandelingen en fietstochten langs Woudenbergse sporen van de 2e Wereldoorlog. Deze voorbereidingen zijn vrijwel afgerond, maar zullen vooralsnog geen doorgang vinden. Wij hopen deze later in het jaar alsnog door te laten gaan.

Maar graag vraag ik aandacht voor het volgende:

De Tweede Wereldoorlog in Honderd Foto’s

De afgelopen weken werd in het kader  van het 75 Jaar Vrijheid-project “De Tweede Wereldoorlog in Honderd Foto’s” mede door aangeven van onze Burgemeester door Oud Woudenberg foto’s ingestuurd.
Eén van deze foto’s is daarvoor genomineerd: het betreft de foto met doortrekkende Duitsers door de Voorstraat in mei 1945.(zie bijlage).
Deze foto is destijds  gemaakt door onze dorpsgenoot Gerrit van de Wetering , eierhandelaar en amateurfotograaf.

Zijn zoon Kors heeft de originele foto (met nog een groot aantal foto’s) op Oudejaarsdag geschonken aan Oud Woudenberg.
Het was de bedoeling dat – zoals hierboven aangegeven - op 30 maart in de 2e Kamer de 100 foto’s onthuld zouden worden.
Dat programma gaat op dit moment in deze vorm niet door.

RTV Utrecht zaterdag 21 maart vanaf 16.00 uur: Margreet WO2 in foto’s –Woudenberg:
RTV Utrecht heeft recent opnamen gemaakt omtrent de achtergronden en vervolg op deze foto: waar bleven deze Duitsers en hoe was toen de stemming in Woudenberg. Onze dorpsgenoot Wim van der Wiel was als 15 jarige ooggetuige van deze doortrekkende Duitsers en vertelt zijn belevenissen.
In Den Treek werden zij ontwapend en eind mei vertrokken zij lopend via de Afsluitdijk naar concentratiekampen in Duitsland.
De uitzending is zaterdag 21 maart vanaf 16.00  en de herhalingen zijn in het verdere weekend, elke 2 uur.
Graag beveel ik deze uitzending bij u aan.

Johan de Kruijff voorzitter