De Klapperman

De volgende edities van de Klapperman zijn uitgegeven:

Voorpagina Uitgave Inhoud
De Klapperman 1983 Doopvont - Van moeras tot cultuurgrond - enkele bodemvondsten - een schoolfoto uit 1930 - De bodebus
De Klapperman januari 1985 100 jaar Hotel Schimmel
De Klapperman mei 1985 Gerechts- en gemeentehuizen in Woudenberg
De Klapperman 1986 De trom - Allen landbouwers en daggelders (toestand ca. 1824) - De Koepel van Stoop
De Klapperman 1987 Roomboterfabriek "De Vooruitgang" 1897-1940 deel 1
De Klapperman 1988 Roomboterfabriek "De Vooruitgang" 1940-1962 deel 2
De Klapperman 1989 Roomboterfabriek "De Vooruitgang" 1962-1986 deel 3
De Klapperman 1993 Woudenberg beschreven door A.J. van der Aa (ca. 1850) - De inventarisatie van de archieven van de gerechten Woudenberg en Gerrestein in 1891 - Paepsche stoutigheden op Voskuyl en Gerestein (ca. 1580-1680)
De Klapperman 1994 Het goed Egdom
De Klapperman 1995 100 jaar bakkerij Beszelsen/Schimmel
De Klapperman 1998 100 jaar Harmoniegezelschap 'Fidelio'
De Klapperman 2000 De Bataafs-Franse tijd (1781-1815)
De Klapperman 2004 Schapen en schaapskooien
De Klapperman 2006 Een historisch-geografische blik rond Quatre Bras en de Veenkampen
De Klapperman 2008 Geografie van Woudenberg in historisch perspectief
De Klapperman 2010 Bestuurders van Woudenberg tussen 1739 en 1852
De Klapperman 2012 Boerderij De Lagemaat
De Klapperman 2014 Watergangen in Woudenberg rond de dorpskern vanaf de 12e eeuw
De Klapperman 2016 Het ontstaan van Woudenberg
en
De Reformatie in Woudenberg

door drs. P.B. Koekkoek