Terugblik activiteiten 2018 en plannen voor 2019

 

Aan het eind van het jaar zijn alle vrijwilligers uitgenodigd in de Oudheidkamer.
Samen met hun partners verhalen we onder het genot van een oliebol en een drankje,
wat er allemaal is gedaan en wat er in het aankomende jaar gaat gebeuren.  

Hierna volgt een overzicht zoals dat op oudejaarsdag op hoofdlijnen door  voorzitter Johan de Kruijff is besproken.

 Voorzitter Johan de Kruijff houdt zijn traditionele eindejaarstoespraak voor de
 overige bestuursleden, de vrijwilligers en hun partners. (foto Rudy de Jongh)


Bedankt
Namens het voltallige bestuur bedank ik onze gastvrouwen en heren, automatiseerders, onderzoekers, schrijvers, schoonmakers, inrichters, expo bouwers, redactie, verhalenvertellers, bladverspreiders, administrateurs, verkopers, bestuurders voor hun belangeloze inzet, die het ons mogelijk maakte om de hierna  genoemde activiteiten te realiseren. Het bestuur wenst alle vrijwilligers   een mooi 2019 toe.

Heroriëntatie Oud Woudenberg
Het jaar 2018 stond in het teken van heroriëntatie, het is het 7e jaar na opening van de Oudheidkamer in het nieuwe Cultuurhuis. Bestuursleden namen deel in denktanks van o.a het Cultuurhuis, DES en Woudenbergse Promotiecommissie. De uitkomsten  van deze denktanks zijn van belang voor de ontwikkeling van Woudenberg en daarmee ook voor Oud Woudenberg. Het Cultuurhuis krijgt als thema ‘de Huiskamer’ voor een ieder een warm welkom. Kleine aanpassingen zijn gerealiseerd, de grotere aanpassingen vergen meer tijd.

Bestuur en vrijwilligers van Oud Woudenberg
Een actief bestuur waar ieder zijn of haar taken, geholpen door coördinatoren en vrijwilligers, met grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid uitoefent. Het aantal bestuursleden, coördinatoren en vrijwilligers van Oud Woudenberg bestaat nu uit een gemotiveerde groep van zestig personen. In 2018 zijn vier bestuursvergaderingen gehouden.

Zilveren Speld
Op de nieuwjaarsreceptie van 8 januari 2018  heeft burgemeester  Cnossen de Zilveren Speld van de gemeente Woudenberg uitgereikt aan onze voorzitter ten behoeve van alle vrijwilligers van Oud Woudenberg. De  burgemeester legde uit hoe belangrijk de Oudheidkamer is: "Tijdens de bijeenkomst voor nieuwe Woudenbergers nemen wij hen altijd graag mee naar de Oudheidkamer want daar zijn we trots op. Daar krijgen ze een mooi beeld van het verleden van ons dorp. Die Oudheidkamer wordt in stand gehouden door bevlogen vrijwilligers”.

Bestuurswissels
Dick Veldhuizen is per 15 maart 2018 benoemd als bestuurslid en vice-voorzitter. Hij vertegenwoordigt Oud Woudenberg in stichting Cultuurhuis. Hij doet onderzoek naar ontwikkeling van het boerenleven in Woudenberg alsmede onderzoek naar historische boerderij- en  veldnamen.

Jan van Egdom heeft per 15 maart 2018 afscheid genomen als bestuurslid. Tijdens zijn  bestuursperiode gebruikte hij voor Oud Woudenberg op een voortreffelijke wijze zijn beroepskwaliteit en kreeg de titel mee van “ereonderhandelaar”.
Hij blijft als vrijwilliger verbonden aan Oud Woudenberg als coördinator voor het verspreiden van ons blad.

Mees de Man is per 7 juni 2018 gestopt als bestuurslid. Mees is 14 jaar bestuurslid geweest. Mees is ook een humoristisch verteller. Reden om afscheid van deze bestuurder te nemen door de titel mee te geven van ‘Meesterverteller’. Hij zal als vrijwilliger zo mogelijk zijn verhalen blijven vertellen tijdens de maand van de geschiedenis.

Ody Honders is na 17 jaar als bestuurslid per 8 november 2018 gestopt, nadat hij per 1 januari 2017 het secretarisschap had overgedragen. De voorzitter verraste Ody bij zijn afscheid  door hem te benoemen tot ere-bestuurslid en hem de daarbij behorende oorkonde uit te reiken. Ody blijft verbonden aan oud Woudenberg als onderzoeker/schrijver.

ANBI-instelling
Stichting Oud Woudenberg is al jaren een officiële culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status heeft fiscale voordelen voor de schenker en voor ons. Om deze status te mogen behouden hebben we en vinden we het onze plicht onze achtergronden te publiceren op onze website www.oudwoudenberg.nl , zoals onze doelstellingen, financiële positie, onze activiteiten en onze plannen. Ook dit verslag zal binnenkort op deze website verschijnen.

Websites
Onze websitebeheerder Cor Nagtegaal houdt onze websites actueel. Kijk op www.oudwoudenberg.nl en u vindt daar onder andere beknopte historische informatie over Woudenberg alsmede alle teksten van het Mededelingenblad dat verscheen in de periode 1982-2002 en van het blad Oud Woudenberg in de periode 1982-2016.
Daarnaast is de website www.woudenbergopdekaart.nl heel interessant: aan de hand van Google Maps ontdekt u de historische plekken en gebeurtenissen in Woudenberg.
Op www.entoen.nu/nl/utrecht/regio-eemland/woudenberg kunt u de Canon van Woudenberg  bekijken. De Canon geeft een overzicht van de 34 belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van Woudenberg. Een weerspiegeling van het in 2015 uitgegeven jubileumboek Woudenberg, reis door de tijd, Geschiedenis en canon door Ody Honders.

Samenwerking met gemeente, Stichting Cultuurhuis en Cultuurhuispartners
Dick Veldhuizen  is namens onze stichting bestuurslid van de Stichting Cultuurhuis en wisselt de benodigde informatie uit tussen de besturen.
Annie Robbertsen zit namens Oud Woudenberg in de programmering van het Cultuurhuis.

Open Monumentendag
De gemeenten Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude hebben in 1987 afgesproken dat Open Monumentendag roulerend wordt georganiseerd. De gemeente Scherpenzeel  verzorgde in 2018 deze dag en in 2019 zal Oud Renswoude aan de beurt zijn.
Het thema in 2018 was “Scherpenzeel in Europa” in het kader van  het 50 jarig bestaan van Oud Scherpenzeel. Een zeer geslaagde dag.

Samenwerking burgemeester in voorbereiding dodenherdenking
Onze burgemeester stelt tijdens de 4 mei herdenking elk jaar een van de Woudenbergse oorlogsslachtoffers centraal. De burgemeester betrekt ook Oud Woudenberg in de voorbereiding. In 2018 is de in Neuengamme omgekomen Woudenbergse verzetsman Cornelis ter Maaten speciaal herdacht.

Bezoek nieuwe inwoners
Op 16 november 2018 bracht het College met 60 nieuwe Woudenbergse inwoners aan het Cultuurhuis. Daar werd de groep in 4en verdeeld over de burgemeester en de 3 wethouders. Roulerend werd de Oudheidkamer aangedaan en daar vertelden wij de oorsprong en ontwikkeling van Woudenberg.

Schoonmaak
Onder leiding van Neelie Hek heeft ons een eigen schoonmaakploeg ons onderkomen weer in uitstekende staat gehouden.

Ontruiming Cultuurhuis bij calamiteiten
In de expositieruimte van de Oudheidkamer ligt op de nagebouwde toog van Café 'De Poort' een gelamineerd verkort ontruimingsplan. Onze vrijwel altijd aanwezige Gerrit van de Berkt is bedrijfshulpverlener (BHV-er) namens Oud Woudenberg.

Gastvrouwen en -heren Oudheidkamer
Wij hebben een leuke groep van 24 vrijwilligers die tijdens de openingsuren in duo's aanwezig zijn. Daarnaast zetten verschillende gastvrouwen en -heren zich ook in bij  lezingen en evenementen in de Oudheidkamer en elders.

Draaien van historische films
Op elke dinsdagmorgen en vrijdagavond wordt een historische film getoond. Tijdens openingsuren van de Oudheidkamer kunnen bezoekers altijd vragen of de gastheer/vrouw een van de andere films kan vertonen indien daartoe gelegenheid is. Via dit blad, de pers en websites wordt bekend gemaakt welke film wanneer draait.

Onderzoeksruimte en historisch onderzoek
Automatisering
In de onderzoeksruimte is een netwerk beschikbaar met zes monitoren, zodat meerderen tegelijk onderzoek kunnen doen of de digitale archieven en de fotocollectie kunnen raadplegen of bijwerken. DigiShop heeft een server/back-up systeem bij ons geïnstalleerd met de modernste software. Op afstand kunnen zij ons automatiseringssysteem onderhouden en problemen oplossen. Rudy de Jongh is computercoördinator van Oud Woudenberg en de automatiseringsgebruikers.
Hij zorgt er ook voor dat onderzoeksinformatie op de juiste manier en op de juiste plek toegankelijk wordt opgeslagen. In 2018is Oud Woudenberg aangesloten op glasvezel (vanwege beveiligingsproblemen konden wij niet aangesloten worden op de bestaande glasvezelinvoer).
Het ons ondersteunende Woudenbergse bedrijf Digishop heeft in 2018 de deuren gesloten en daarmee is de bij ons geïnstalleerde server/back-up systeem onvoldoende actueel. Recent zijn wij met Kamphorst ICT uit Scherpenzeel in zee gegaan om onze automatisering weer te optimaliseren o.l.v. Cor Nagtegaal en Rudy de Jongh.


 
Er wordt aandachtig geluisterd naar de toespraak van voorzitter
 Johan de Kruijff (niet in beeld). (foto Rudy de Jongh)


Archivering
In de onderzoeksruimte zijn ondergebracht: de bibliotheek, de collectie foto's, ansichtkaarten, kaarten en luchtfoto's alsmede unieke documenten, themaverzamelingen en verzameling krantenknipsels. Van al deze deelcollecties worden digitale catalogi gemaakt en/of bijgehouden. De bibliotheek is overzichtelijk gedocumenteerd en wordt bijgehouden door Govert Ekelmans. Fred Tempelman vult de catalogus met de collectie krantenknipsels.

Fotocollectie
In voorgaande jaren zijn circa 20.000 foto's over Woudenberg/ers gescand en grotendeels van doorzoekbare tekst voorzien. Dit scannen en beteksten houdt niet op, want nog steeds krijgen we oude foto's binnen en moeten nog vele foto's van tekst (bijschrift) worden voorzien. Gerrit Moesbergen scant het nieuw ingekomen materiaal. Vrijwel elke maandagmiddag waren Wim van der Wiel, Henk Methorst, Henk van Ingen, René Veldhuizen, Dirk de Kruif en anderen in de onderzoeksruimte om achtergronden van foto's te beschrijven. Bertus Mulder gaat met foto's waarvan meer informatie nodig is, het dorp in om oudere plaatsgenoten te vragen of zij meer kunnen vertellen. Hans Wildschut archiveert daarna de foto's. Rudy de Jongh zorgt ervoor dat de betekste foto's digitaal terug te vinden zijn.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Het doel van deze AVG is de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden. Deze verordening geldt dus ook voor Oud Woudenberg. Wim de Greef ontwikkelt voor Oud Woudenberg een zgn ‘protocol’ ofwel richtlijn waar wij als bestuurders, vrijwilligers en leveranciers aan moeten houden om uw persoonsgegevens te beschermen. Op onze website is inmiddels een privacyverklaring geplaatst waarin wij hebben aangegeven hoe wij aan de AVG zullen voldoen.

Genealogie
Rudy de Jongh is ook een enthousiast genealoog. Als u wilt weten wie uw voorouders waren wil hij u graag helpen: stuur een e-mail naar het algemene e-mail adres van Oud Woudenberg, dan sturen wij het naar hem door.

Schenkingen van historische objecten en foto’s
Wekelijks worden uit meerdere hoeken historische Woudenbergse materialen en/of foto’s aangeboden. Dit vermeldt Wim de Greef in ons kwartaalblad. Daarmee houden we onze donateurs op de hoogte wat er zoal aangeboden is en anderzijds kunnen de huidige en toekomstige archief-beheerders terugkijken wie wat heeft geschonken. Archief Eemland is haar archieven aan het opschonen en heeft recent een stapel oude ansichtkaarten alsmede oude wetboeken en verordeningen aan ons overhandigd. Opvallend was ook de schenking door Johan Timmer van 16 pianolarollen uit  de twintigerjaren uit het verwenen hotel de Nieuwe Poort.

Brandkastarchief
Ons brandkastarchief betreft een grote verzameling originele historische documenten en akten, voornamelijk afkomstig van schenkingen uit Woudenbergse familienalatenschappen. Dit archief is nu digitaal voor onderzoekers doorzoekbaar en terugvindbaar op thema’s. Onze scanoperator Gerrit Moesbergen vult regelmatig de collectie aan met nieuwe aanwinsten. U kunt voor uw onderzoek elke maandagmiddag een afspraak maken.

Onderzoek 'De geheimen rond kamp Amersfoort' uit WO2
Voor het onderzoek naar oorlogsgebeurtenissen in het bosgebied van Den Treek-Henschoten is een intensieve samenwerking tot stand gekomen met Stichting Kamp Amersfoort en de Historische Kring Leusden.
Kamp Amersfoort ligt op grond van landgoed DenTreek-Henschoten. De archiefonderzoeken zijn in 2017 afgerond en dat resulteert in het maken van twee boeken: Het eerste boek heet “Afgemarcheerd” en is in april 2018 uitgebracht waarbij het eerste exemplaar aan de bekende historicus Ad van Liempt werd overhandigd. Het boek beschrijft de enorme operatie omtrent ontwapening in mei 1945 van vele duizenden Duitsers in onze omgeving en vertelt ook veel wat met Woudenberg te maken had. De verhalen van ooggetuigen zijn aangevuld en bevestigd met informatie uit Canadese dagboeken. Ook konden wij beschikken over mooie foto’s uit die tijd.
Het tweede boek heet Geheimen rond Kamp Amersfoort.  Het beschrijft wat op landgoed Den Treek-Henschoten in de periode 1939-1946 is gebeurd en dit boek zal mogelijk volgend jaar uitkomen.

Onderzoekers van Kamp Amersfoort waaronder Johan de Kruijff zijn samen met de terreinbeheerder van de Leusderheide op zoek naar de geruimde massagraven van honderden oorlogsslachtoffers rond kamp Amersfoort. In 2018 hebben ca 500 nabestaanden  de eerste 7 executieplekken (van de 33)  bezocht, waarvoor veel aandacht was van tv, radio en krant.
Wij hopen op termijn (permanente) toegankelijke herdenkingsplekken te creëren voor nabestaanden. Verder wordt in 2019 onderzoek gedaan naar vliegtuigcrashes in Woudenberg tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Johan de Kruijff heeft op 12 mei en 2 juni 2018  voor  2 groepen donateurs van Oud Woudenberg een rondleiding gehouden in Den Treek langs nog zichtbare sporen van de Tweede Wereldoorlog, zoals het voormalige schijnvliegveld, loopgraven, bunkers, munitie/brandstof opslagplaatsen  en bomkraters
 
Kelderdepot
Wij beschikken over ruim driehonderd meter stellingruimte.
Daar liggen in dozen onze kleine historische objecten en verder schilderijen, bodemvondsten, textiel en tijdschriften en geschonken archieven, alsmede het historisch archief van Oud Woudenberg.
De grotere objecten zijn in een loods elders opgeslagen.
Teus Hek verzorgt het beheer van  de platte objecten.
Wil van Bemmel inventariseert en fotografeert onze kleine historische objecten collectie
 
Jaarlijks historische uitstapje  
Vanwege de lage animo is het historisch uitstapje in 2018 niet doorgegaan. In klein comité wordt gezocht naar een andere vorm.
 
Historische avond op 18 april 2018
In Eben-Haezer werd voor 135 bezoekers het boek “Afgemarcheerd” gepresenteerd door Johan de Kruijff. Het gaat over de ontwapening van de Duitsers in mei 1945 op de grens van Woudenberg en Leusden, geschreven door Drs. Ronald Polak in samenwerking met Johan en voormalig directeur Harry Ruys van Kamp Amersfoort.
Ad van Liempt was de ontvanger van het eerste boek en hij zei: “Dit boek is het ontbrekende stuk over de periode van de bevrijding”
Na de pauze waren er boeiende oude amateurfilms van Archief Eemland te zien van de inval, kamp Waterloo, de ontwapening van de Duitsers en de intocht van Canadezen en Britten in mei 1945 in Amersfoort.
 
Historische avond op 25 oktober 2018
Ruim 300 mensen kwamen naar de historische avond van Oud Woudenberg voor de lezing van Dick Veldhuizen over de agrarische ontwikkelingen in Woudenberg vanaf 1900.Ook de nieuwe Klapperman, geschreven door Dick Veldhuizen, is hieraan gewijd. (zie voor meer informatie hierna onder Publicaties). Dick ontving deze avond het eerste exemplaar. Zijn lezing volgde zijn boek: wat zijn de grootste veranderingen sinds 1900, welke organisaties en personen speelden een hoofdrol en waar zijn Woudenbergse boeren goed in.
Na de pauze keerde het publiek terug in de zaal om van de historische film over het oude Woudenberg in 1952 te genieten. Een geluidloze opname die destijds in opdracht van Harmoniegezelschap "Fidelio" is gemaakt, door Oud Woudenberg op DVD is overgezet en achteraf voorzien van begeleidende tekst. De film over het dagelijkse leven in die tijd gaat over bestuurlijke dingen, het verenigingsleven maar ook de dagelijkse ‘gedoetjes’ van gewone mensen  De film is overigens te koop in de Oudheidkamer.
 
Publicaties
Blad Oud Woudenberg
In 2018 is onder redactie van Wim de Greef het blad Oud Woudenberg, vol interessante wetenswaardigheden drie keer uitgebracht.
In de uitgave 2018-2, stond de genealogie van de Woudenbergse familie van de Wetering centraal, onderzocht door Wim de Greef
De spreigroep onder leiding van Jan van Egdom, heeft zoals altijd ervoor gezorgd dat alle donateurs tijdig een exemplaar in de bus kregen.
Dit bespaart ons de portokosten.
In uitgave 2018-3 werd in een uitgebreid artikel 3 generaties kleermaker Honders beschreven.
Door het bestuur en met name door Wim de Greef wordt een voorstel uitgewerkt om ons blad iets groter en fraaier uit te brengen.
 
De Klapperman
In oktober 2018 is de Klapperman uitgebracht en gratis verspreid aan onze donateurs.
Het thema van deze Klapperman is “Agrarische ontwikkelingen in Woudenberg vanaf 1900” met als schrijver/onderzoeker Dick Veldhuizen van de Irenehoeve, onder redactie van Wim de Greef.
Dick benadrukt dat de steun van Wim onontbeerlijk is geweest, want met een niet aflatende inzet heeft hij Dick bijgestaan in zijn ontdekkingsreis.De inhoud gaat over de visie, vakkennis en ondernemerschap van onze Woudenbergse boeren, de agrarische organisaties en toeleveranciers en de belangrijke rol van de landgoedeigenaren voor de Woudenbergse landbouw. Een niet te missen bron van informatie voor een ieder die zich bij de ontwikkeling van Woudenberg betrokken voelt. Woudenberg is van oorsprong een boerendorp. Er is door Oud Woudenberg tot nu toe relatief weinig aandacht besteed aan onze agrariërs. Met deze uitgave hopen we een flinke inhaalslag te hebben gemaakt.
Heel bijzonder is dat deze uitgave Klapperman financieel mogelijk gemaakt is door landgoedeigenaren Stichting de Boom, Stichting de Treeker Eik en Elise Mathilde Fonds (fam. Van Beuningen).

Veldnamen- en boerderijenonderzoek
Dick Veldhuizen inventariseert de historische boerderij- en veldnamen in het Woudenbergse buitengebied. Veldnamen zijn oude namen van de verschillende percelen die bij een boerderij horen. Dick heeft ondertussen een onderzoeksteam  om zich heen verzameld en naar verwachting zal  in 2019 een uitgebreide kaart (mogelijk digitaal) uitgewerkt worden.  
 
Maand van de Geschiedenis
Jaarlijks wordt landelijk een thema behandeld in oktober als Maand van de Geschiedenis. Al jaren is Mees de Man onze meesterverteller en gaat hij op ludieke wijze in op het landelijke thema, zo ook op 24 oktober jl.
Hij gebruikte weer mooie woordspelingen rond het thema 'Opstand'.
Mees zijn vertelling was tevens de opening van een week waarin in het Cultuurhuis aandacht werd besteed aan de roerige 60-er jaren.
 
Samenspraak van Melis en Jansje in dialect
Jannie Goemaat en Mees de Man gaven en geven vele voordrachten als Melis en Jansje. In klederdracht gehuld en in Wombargse dialect vertellen zij vele verhalen over Woudenbergse gebeurtenissen. Zij passen het verhaal aan afhankelijk wie de genodigden zijn. Er is bij Oud Woudenberg een mooie dvd te koop met de titel Bekiek 't. Daarin doen Melis en Jansje tijdens een voordracht een rondje Woudenberg.
 
Verkoop van boeken en historische films
Steeds meer is er vraag naar boeken en kopieën van historische films. Oud Woudenberg heeft daarom een permanente boekenstand bij de ingang van de Oudheidkamer.
Conny Geijtenbeek is de boeken- en filmbeheerder.
In 2018 bij meerdere evenementen met een stand aanwezig geweest.
 
Gefilmde interviews met Woudenbergers
Johan de Kruijff neemt samen met vrijwilliger Bertus Mulder vele interviews op met Woudenbergers die de seniorenleeftijd hebben bereikt.
Zij vertellen hierin hun levensverhaal. Dit beeld en geluid wordt digitaal gearchiveerd en zo voor het nageslacht bewaard. Op historische avonden worden enkele van deze interviews getoond, gevolgd door herhalingen in de Oudheidkamer.
Gezinsleden van Annie Robbertsen zetten deze interviews over op DVD en zijn dan te koop in de Oudheidkamerkamer.
In 2019 worden weer enkele nieuwe interviews opgenomen. Ody Honders heeft een aantal van deze gefilmde verhalen op schrift gesteld en deze werden wekelijks als vervolgverhaal gepubliceerd in De Woudenberger.
 
Huize Laanzicht en zijn bewoners
Ody Honders, alias Ot Beigelstein publiceert vanaf mei 2018 wekelijks in de Woudenberger een artikel over de serie ‘Huize Laanzicht’ en zijn bewoners waar o.a ruim 50 jaar lang Burgemeester JB de Beaufort met zijn gezin heeft gewoond.
 
'Vier uren gaans' gevolgd door ‘Heisa aan de Kersenlijn’
In de Woudenberger beschrijft Ody onder de titel 'Vier uren gaans' wandelingen van ongeveer twintig kilometer vanaf de rand van Woudenberg.
Elke week wordt een deel van de wandeling gepubliceerd in deze krant.
In de loop van 2018 eindigde de reeks Vier Uren Gaans en beschreef Ody historische gebeurtenissen langs de inmiddels verdwenen spoorlijn (Kersenlijn) door Woudenberg.


 Oud-bestuurslid Wim van der Wiel (l) en vrijwilliger Dirk de Kruif
 gezellig samen aan de koffie. (foto Rudy de Jongh)

Haantjesdag
Jaarlijks staat op Haantjesdag en infokraam van Oud Woudenberg.
Het is van belang dat we daar staan, want daar melden zich meerdere nieuwe donateurs zich aan.
 
De Oudheidkamer
Onder leiding van Annie Robbertsen is de Oudheidkamer vijf dagdelen per week geopend voor publiek. Gedurende de openingstijden is altijd een dubbeltal gastvrouw/heer aanwezig om de gasten te ontvangen en te begeleiden. Neelie Hek verzorgt de kwartaalplanning voor de vaste groep van 24 gastvrouwen en -heren.
 
Vaste exposities
In de expositieruimte van de Oudheidkamer waren in 2018 de volgende vaste exposities ingericht rond de volgende thema's:
'Schoolklas uit 1900', 'De heerd', 'Café De Poort', 'Kerk in Woudenberg', 'Tabak', 'Gemeentehuis', 'Woudenbergse Ridderhofsteden en Landgoederen', 'Vallei klederdracht' en 'De Pyramide van Austerlitz'.
Bovendien zijn er twee vaste digitale thema's, nl. de 'Tafel Reis door de Tijd' en www.woudenbergopdekaart.nl .
Deze laatste is ook - thuis - op internet te bekijken.
 
Toelichting thema 'Schoolklas uit 1900'
Evenals voorgaande jaren ook in 2018: elke zes weken bezoekt groep 5 kinderen van een van de basisscholen uit Woudenberg onze Oudheidkamer en kunnen zij een aantal oude gebruiken ervaren. Dit gebeurt onder leiding van Ria Veldhuis, Nel van Dorp en Annie Robbertsen.
Aansluitend op vrijdagavond komen deze kinderen terug met hun familie en laten zij zien wat ze gedaan hebben. Het is dan een drukte van belang.
 
Toelichting thema 'De Pyramide van Austerlitz'
Johan de Kruijff, neemt als adviseur deel in de gidsenvergaderingen van de Pyramide van Austerlitz. Oud Woudenberg wil, waar mogelijk, ondersteunen in de ontwikkeling van dit imposante monument uit de Franse tijd op Woudenbergs grondgebied.
 
Wisselexposities
De volgende wisselexposities zijn in 2018 getoond in de Oudheidkamer:
Expositie 'Geerestein, de familie Hooft en Woudenberg'
Deze expositie geeft de invloed weer van de familie Hooft op de Woudenbergse ontwikkelingen. De expositie werd officieel geopend op
13 december 2017, in aanwezigheid van de familie Hooft en het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg.
De expositie was te zien tot en met 15 april 2018.
 
Expositie ‘naaimachines en huisvlijt’
Vanaf mei 2018 tot oktober 2018 was de tentoonstelling over naaimachines en huisvlijt. Hierbij is zowel aandacht voor professionele machines als de handbediende exemplaren die vele huishoudens rijk waren. Wat kwam eraan te pas om een kostuum, broek, jas, jurk of rok te maken en wie leverden de stoffen, garen, knopen en band. Thuis hip en handgemaakt of kwam de vakbroeder eraan te pas. Drie generaties van kleermakerij Honders (sinds 1880) passeren de revue en welke rol speelden de firma Dalhuijsen en de dames Van Essen in de samenleving.
 
Expositie Woudenbergse agrarische ontwikkelingen 1900 tot nu
Eind oktober is een onderzoeksartikel Woudenbergse agrarische ontwikkelingen 1900 tot nu verschenen in boekvorm, geschreven door Dick Veldhuizen. In de Oudheidkamer een mooie expositie opgebouwd die geheel gewijd is aan deze uitgave. Een oude varkenswaag (weeginstrument voor volwassen varkens)is de blikvanger, waar een prijsvraag aan verbonden is wie het beste kan uitleggen hoe deze werkt.
De expositie is te zien tot 31 maart 2019.
 
Verwachte wisselexpositie in 2019
In de loop van 2019 zal een expositie worden opgebouwd met fraai oud kinderspeelgoed. In het blad Oud Woudenberg zal via een oproep aan onze lezers gevraagd worden hun collectie beschikbaar te stellen.
 
 
Johan de Kruijff
voorzitter Stichting Oud Woudenberg